Purpura vznikla v roce 2009 na základě potřeby začít šířit osvětu o chybějící síti služeb pro děti s autismem na Novojičínsku, především v období po ukončení školní docházky. Impulzem pro zakladatele byla osobní zkušenost z pohledu rodiče, sourozence a pedagoga.

Každodenní prožitek spojený s nepochopením či nepřijetím dítěte s autismem – to byl ten hlavní důvod, proč začít šířit osvětu. Rodiny dětí s autismem spojuje nejistá budoucnost, chronické vyčerpání a doprovází je vážně narušena kvalita života.

Purpura ve svém prvním období realizovala tři velké osvětové akce pro širokou veřejnost, které přispěly k lepšímu povědomí a přiblížení toho, co děti s autismem a jejich rodiny potřebují.

Klíčovou otázkou bylo a stále je dostupnost a propojenost služeb: Poskytoval – Uživatel – Rodina. Odtud vzešel název Purpura. Osvětu šíříme dál ve spolupráci se všemi členy, dobrovolníky a přáteli Purpury.

Neviditelný
autismus
Mít autismus
neznamená být sám
Svět autismu.
Vstupte prosím.Impulz / osvětová činnost (2009 - 2011)